Više o meni?

Borian Marković

Software developer

Radovi logo

Beopopust.rs

Izrada modernog dizajna i novih funkcionalnosti na Beopopustu ukljčujući plaćanje karticama.

Da vidim!

Sviđa Vam se šta vidite?

Hajde da pričamo o Vašem projektu.

Ne zaboravite da rešite malu anti-bip-bip ( ) proveru.